מדריך לפינוי בינוי לבעלי הדירות

 

תחום הפינוי בינוי תופס תאוצה בשנים האחרונות עקב הבנה מעמיקה של רשויות התכנון העירוניות והארציות כי פיתוח הענף יסייע בחידוש שכונות ישנות
ומסוכנות וכן יסייע להורדת מחירי הדירות עקב הגדלת ההיצע.

 

אמנם התהליך הוא מורכב וסבוך באלמנטים רבים וריבוי האנשים המעורבים בו אך יחד עם חברת ניהול דיירים כמו חברת רז בר התחדשות עירונית הדבר הופך
להיות פשוט הרבה יותר כאשר פועלים לפי העקרונות המנחים ונצמדים להוראות והנחיות הרשות להתחדשות עירונית ומשרד השיכון והבינוי.

האחריות הרבה שיש לדיירים ולנציגים מחייבת קידום תהליך באופן מקצועי וסדור אשר יגבש את ההסכמות הנדרשות מכלל הדיירים ויסייע לכלל האוכלוסיות
הקיימות במתחם.

 

ראשית יש להחליט להתקדם עם חברת ניהול דיירים ומארגן הפרוייקט אשר פועל בצורה מיטבית עבור הדיירים תוך מיקסום הזכויות שלהם בכל אספקט.

חברת רז בר מנוהלת על ידי אודי רז ושירלי בר אשר שניהם אנשי מקצוע מובילים בענף הבנייה כל אחד מתחום ההסמכה שלו ועד שילוב הידע אשר מגבש בסיס
מקצועי עבורכם הדיירים.

התארגנות נכונה של דיירים תאפשר בחירה יעילה ומהירה של אנשי מקצוע טובים אשר ייצגו אתכם לאורך כל התהליך מתחילתו ועד סופו.

בחירת משרד עורכי דין מקצועי המתמחה בתחום ההתחדשות העירונית, שמאי מלווה מטעם הדיירים, מפקח בנייה מקצועי אשר ילווה את איכות הביצוע
עבורכם הן הפקטורים החשובים להצלחת התהליך ואיכות הביצוע.

 

בעת הקמת ההסכם יש לקבע את אבני הדרך החשובים, את התמורות המבוקשות וכן את מנגנוני ההגנה עבור הדיירים ברמת הערבויות השונות
והבטוחות מצד היזם עבור הדיירים.

במועד חתימת בעלי הדירות על ההסכם קיימת אי-ודאות באשר להוצאתו לפועל של הפרויקט בשל התלות בגורמים שונים, כגון: הסכמת כלל הדיירים במתחם, הכרזת הממשלה על המתחם כמתחם פינוי-בינוי, אישור התכניות והיתרי הבנייה על ידי הוועדות לתכנון ובנייה. לפיכך, נהוג להתנות את ההסכם בכמה תנאים חשובים.

עיקרון חשוב נוסף הוא שכל בעלי דירות דומות יהיו זכאים לתמורה שווה.

במקרים שבהם לא יחול עקרון השוויון, יש לדרוש מראש מהיזם לדווח על כך לבעלי הדירות ולקבל הסכמתם לכך. בנוסף, תשלום שכר דירה בתקופת
הבנייה, מימון הובלת תכולת הדירה (הלוך ושוב), תשלום שכ”ט עורך דין המייצג את בעלי הדירות וכל היועצים שילוו אותם.

 

הדרישה החשובה ביותר היא הביטחונות עבור הדיירים, לכן סמוך לפינוי דירותיהם וכתנאי לכך, היזם ימסור לבעלי הדירות ערבות בנקאית בנוסח חוק
המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), בשווי הדירה החדשה.

 

כמו כן ימסור היזם, כתנאי לפינוי הדירות, ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת תשלום דמי השכירות עד למסירת הדירה החדשה. ניתן לקבוע ערבות פוחתת
לתשלום דמי השכירות, בהתאם לקצב התקדמות הבנייה.
בדק ואחריות יש לדרוש את אחריות היזם לדירות החדשות בהתאם לקבוע בחוק מכר (דירות), ולתקופות בדק ולתקופות האחריות.
חשיבות גדולה לנושא השקיפות וחובת הגילוי לכל מי שמקבל שכר מהיזם או פועל מטעמו או כל מי ששכרו תלוי בהתקיימותה של העסקה, חייב להצהיר על כך.

רז בר התחדשות עירונית תלווה אתכם הדיירים ותדאג לפתור את החליפה המקצועית הטובה ביותר עבורכם לאורך כל הדרך ועד כניסתכם לדירה החדשה.

כל הזכויות שמורות לרז-בר התחדשות עירונית 2024