דייר סרבן

 

אז מהו דייר סרבן?

בתחום הפינוי בינוי אנו עדים למגוון נרחב של דיירים אשר מתגוררים בבניינים בשכונות שונות ומגוונות.

יש להבין כי כל דייר אשר הינו בעל דירה אוחז ברכוש המשותף ביחס מסויים ולכן חלים עליו חובות וכן זכויות לפי אחוז ההחזקה שלו ביחס לכמות הדיירים בבניין.


בתחום ההתחדשות העירונית ישנו פקטור של שכונה שלמה אשר האחוזים מתפלגים בה ובכך אחוז ההסמכה יורד ל 67% ולפיכך קל יותר לקדם כיום תהליכים של פינוי בינוי גם בפעולות כנגד דיירים סרבנים אשר מתנגדים ללא סיבה מוצדקת.

חברת רז בר התחדשות עירונית מתמחה בהגעה להסכמות בכל מתחם ומתחם עם כלל סוגי האוכלוסיה ומצליחה לפרום את הקשיים שהמתקיימים בין דיירים לחברה מארגנת ואו בין דיירים ליזם.

המטרה העליונה היא לקדם את הפרויקט תוך דאגה לכלל ציבור הדיירים המתגוררים במתחם וכן להסביר גם לדייר אשר ההחלטה קשה עבורו את היתרונות של קיום תהליך הפינוי בינוי.

"בעל דירה סרבן" הוא כינוי לדייר שאינו מסכים לקדם את הליך התמ"א או את הליך הפינוי בינוי בבניין. לסרבנות ייתכנו כמה פנים וכמה סיבות, אולם השורה התחתונה תמיד תהיה זהה.


אז מדוע בעצם דיירים הופכים לסרבנים?

• רצון לקבל תמורה גבוהה יותר מזו שהקבלן או היזם הנוכחי מציעים.

• התנגדות לזהות היזם, הקבלן או עורך הדין המציעים את ההצעה

• חשש מפני מעבר לדירה חלופית.

• גיל מבוגר – קשישים – שאינם רוצים לעזוב את הדירה שבה התגוררו עשרות שנים

• נכות או מוגבלות המקשות עזיבה של הדירה.

• סחטנות – רצון לקבל תמורה כספית בעבור ההסכמה באמצעות הפעלת לחץ על הקבלן ועל בעלי הדירות האחרים.

• סכסוכי שכנים המקבלים משנה תוקף במסגרת של קידום פרויקט התחדשות עירונית.

אולם מערכת בתי המשפט והמפקחים על הבניניים המשותפים הגדירו גם מהו סירוב אשר יכול להיחשב כסירוב סביר ודוגמאות יפורטו בסעיפים הבאים:


• אם הפרויקט אינו בעל היתכנות כלכלית או לא כדאי למי מהצדדים

• לא הוצע לבעל הדירה הסרבן פתרון של מגורים חלופיים לתקופת הבנייה.

• לא הוצעו בטוחות מתאימות לבעל הדירה.

• נסיבות אישיות מיוחדות או תנאים מיוחדים שבגללם העסקה הופכת ללא כדאית לבעל הנכס.

• אם התמורה לבעל הדירה הסרבן אינה תואמת את התמורה לבעלי הדירות האחרים והיא פחותה או מקפחת.

• אם בעל הדירה או מי מבני משפחתו סובל מנכות או ממוגבלות והפתרונות שהוצעו לו אינם כוללים התאמה למצבו.

• אם הפגיעה באיכות החיים של בעל הדירה בזמן הבנייה קשה מדי.

• אם לבעל הדירה טענות לגיטימיות כלפי הקבלן או כלפי היזם (במישור האיתנות הפיננסית, למשל).

• אם ועד הבית או נציגות בעלי הדירות בבניין פעלו בחוסר תום לב, באופן שאינו מוסרי או הוגן.

זה המקום שבו בעלי הדירות הרוצים לקדם את הפרויקט יכולים לפעול מול הסרבנים. על פי החוק, בעלי הדירות יכולים לפנות לבית המשפט ולטעון כי בעל הדירה המסרב לחתום על ההסכם אינו עושה זאת מהסיבות הנכונות – וכי על בית המשפט לקבוע כי אם לא יחתום יעמוד בפני קנס כספי משמעותי.


קיימים כלים נוספים אשר ניתן לפעול כנגד דיירים סרבנים אשר קיבל הרחבה משמעותית בחקיקה בכדי להעניק עוצמה רבה יותר כנגד דייר סרבן ובכך לאפשר איום גדול יותר על מי שתוהה האם כדאי לו להיות מוגדר כדייר סרבן.
כמובן שאנו דוגלים במתן פתרונות וגישות אחרות ומטיבות עם דיירים מבוגרים, וקשישים ואוכלוסיות חלשות יותר הזקוזים לפתרונות חברתיים.


תיקון החדש שאושר במחצית 2018 קבע כי לעומת המצב הישן, ובו תביעת דייר סרבן תהיה תביעת נזיקין, בזכות תיקון זה, בית המשפט יוכל לפסוק לא רק פיצוי
כספי לדיירים המעוניינים בקידום הפרויקט, כפי שנעשה לפני התיקון, אלא גם לפסוק פינוי של הדירה בבעלות הסרבן. בית המשפט, במקרה של סירוב שאינו סביר, יוכל על פי התיקון החדש להוציא צו פינוי לבעל הדירה ולמנות מורשה חתימה במקומו שיוכל להתקדם מול היזם או הקבלן בעסקת הפינוי בינוי. מדובר בכלי הרבה יותר משמעותי שניתן לבעלי הדירות הרוצים לקדם הפרויקט וליזם, לעומת הכלים שעמדו לרשותם לפני השינוי בחוק.


המסקנה הסופית היא כי כדאי לחבור לדיירים לקידום פרוייקט התחדשות עירונית אשר מטיב עם כלל בעלי הזכויות ומשפר את איכות החיים של השכונה בכללותה
.


רז בר התחדשות עירונית מתמחה בגיבוש הסכמות וטיפול בכלל הדיירים והסוגיות הנדרשות לקידום הפרויקטים השונים.

כל הזכויות שמורות לרז-בר התחדשות עירונית 2024